Du kan söka till AMB Vara hela sommaren
(skolstart HT-2017)

Välkommen

Academy of Music and Business är en riksrekryterande spetsutbilning inom musik, som präglas av ett omfattande och unikt värdegrundsarbetet.

AMB arbetar med sin egna digitala värdegrundsplattform – MBM – My better me. Denna används regelbundet på schemalagd tid under de tre skolåren och syftar till att underlätta inlärning, förstå personligt ansvar och utöka den sociala förmågan. Trygghet och spets står i fokus!