Välkommen

Academy of Music and Business är en riksrekryterande spetsutbilning inom musik, som präglas av ett omfattande och unikt värdegrundsarbetet.

AMB arbetar med sin egna digitala värdegrundsplattform – MBM – My better me. Denna används regelbundet på schemalagd tid under de tre skolåren och syftar till att underlätta inlärning, förstå personligt ansvar och utöka den sociala förmågan. Trygghet och spets står i fokus!

2017 slår vi upp portarna för AMB i Vara som är en systerskola till AMB i Tingsryd.
För mer information, kontakta oss:
info@ambsweden.com