Kurser inom estetiska programmet i musik

Den estetiska gymnasieutbildningen är uppdelad i fyra olika delar. Vi erbjuder tre olika fördjupningsmodeller inom programmet. Dessa är inriktade på tre olika delar inom musiken. Inom varje alternativ finns det viss möjlighet för dig som elev att välja kurser inom de olika programfördjupningarna.

AMB samarbetar med en mängd nationellt och internationellt erkända musiker, producenter och entreprenörer inom musikområdet. Som gymnasieelev kommer du som elev att komma nära musikbranschen genom de föreläsningar, clinics och workshops som regelbundet sker på skolan.