Media

Academy Of Music & Business är en ny och helt unik musik- och affärsrelaterad spetsutbildning i Småland som startades upp hösten 2013. Utbildningen är riksrekryterande och skolan präglas av ett omfattande värdegrundsarbete.