Om AMB

Academy Of Music & Business är en ny och helt unik musik- och affärsrelaterad spetsutbildning i Småland som startades upp hösten 2013. Utbildningen är riksrekryterande och skolan präglas av ett omfattande värdegrundsarbete.

Skolan är belägen i Tingsryd, och omfattar runt 4500 kvadratmeter utbildningsyta. Inom skolans väggar ryms 11 produktionsstudios, ett auditorium med plats för 450 personer, 8 ensemblelokaler, 8 träningsrum, en huvudstudio, samt allt övrigt som man kan önska sig i ett optimalt utbildningscentra inriktat på musik, musikproduktion och entreprenörskap.

Målet med utbildningen är att lära eleven att applicera ett pragmatiskt tänkande på sin egen kreativitet, att förstå värdet av att bygga varumärken, att ha kunskap om immaterialrätt och att i stort upplysa kreatören om de förutsättningar som finns i det kulturklimat som ständigt befinner sig i förändring. Utbildningen spetsas med ett stort antal föreläsare ur den absoluta toppen inom musikbranschen för att på så sätt vara ständigt uppdaterat.

Utöver dessa gästas skolan av ledande föreläsare inom musikjuridik som lyfter fram frågan om framtidens syn på immaterialrätt. Det finns idag ingen naturlig fungerande brygga mellan kreatören och den privata sektorn förutom den rent reklamfinasierade delen. Dessutom motarbetas förändringar av den ”gamla” musikbranschen som har gått hopplöst förlorad i det fildelningsdecennium som passerat.