Boende

På AMB Tingsryd löser vi boende till alla våra elever. Vi har egna boenden som vi tillhandahåller för att garantera bostad till alla som söker till skolan.

 

Inackorderingstillägg

Då AMB har blivit beviljade riksrekryterande spetsutbildning från Skolverket har du rätt till inackorderingstillägg från CSN. Du kan läsa mer om det här.

Har du frågor om hur det fungerar med boende kan du höra av dig till info@ambsweden.com.