Inom samma område finns studentlägenheter, som tillsammans med AMB:s huvudbyggnad bildar ett campus. Huvudbyggnaden innehåller:

• 8 fullt utrustade ensemblelokaler
• 9 produktionsstudios
• 1 huvudstudio
• 5 undervisningsrum
• 1 Gibson audiotorium för 270 personer
• Starbucks on the go är skolans café, elevutrymmen och personalytor.