TELEFON
Anna Sjögren, Rektor
anna.sjogren@ambsweden.com
0702928880

E-POST
ansokan.vara@ambsweden.com

POSTADRESS
Utdelnings- och besöksadress till Skolan
Allégatan 53
534 31 Vara


Huvudmannen

Huvudkontoret AMB

Box 21
362 21 Tingsryd

ORGANISATIONSNUMMER
556879-2997


KLAGOMÅLSHANTERING

I händelse av att du som elev/förälder eller annan har synpunkter på hur AMB bedriver sin skola hänvisar vi till huvudman på mailadress info.vara@ambsweden.com alternativt direktkontakt med rektor Anna Sjögren på 070 – 292 88 80.