VÄLKOMMEN TILL ACADEMY OF RETAIL AND BUSINESS

Academy of Retail and Business (ARB) är en unik gymnasieutbildning inom ekonomi och handel,

som präglas av ett omfattande och unikt värdegrundsarbete.

ARB öppnar hösten 2018 i Kristianstad, Skåne.

mbm

ARB arbetar med sin egna digitala värdegrundsplattform – MBM – My Better Me. Denna används regelbundet på schemalagd tid under de tre skolåren och syftar till att underlätta inlärning, förstå personligt ansvar och utöka den sociala förmågan. Trygghet och spets står i fokus!