Media

Academy of Retail and Business är en helt ny och unik handels- och affärsorienterad ekonomiutbildning i Kristianstad som startade hösten 2018. Skolan har ett nära samarbete med ledande aktörer i näringslivet som har fingret på pulsen inom allt som omfattar ”retail och business”. Academy of Retail and Business  kommer att präglas av ett omfattande värdegrundsarbete, ”My better Me”.