Om ARB

Framtidens ekonomiutbildning 2.0 – Retail and Business

Glöm alla förutfattade meningar om vad en traditionell ekonomiutbildning får och bör vara.

Vi erbjuder en utbildning 2.0 för att möta framtidens krav på

kompetens inom branschens alla nivåer.

På Academy of Retail and Business kommer vi att ge dig kunskaper om ekonomi och handel men också, utifrån skolans fokus på business, utbilda dig i hur du framgångsrikt förbereder och bygger upp ett företag.

Vi erbjuder en yrkes- och högskoleförberedande gymnasieutbildning, där du under dina tre år hos oss, genom föreläsningar, får träffa några av Sveriges mest erfarna och professionella personer inom branschen.

Ingen utbildning fungerar utan förankring i verkligheten. Vi har ett nära samarbete med ledande aktörer i näringslivet som har fingret på pulsen inom allt som omfattar ”Retail och Business”.

Du kommer att få spendera tid ute på arbetsmarknaden genom studiebesök och praktik hos allt från den lokala butiken till de stora nationella aktörerna. Detta innebär att du kommer att ha möjlighet till ett upparbetat företagsnätverk vid avslutad utbildning.

Skolan startade i Kristianstad hösten 2018 i moderna lokaler mitt i centrala Kristianstad. Skolan kommer fullt utbyggd att inrymma ca 150 elever.

En film från systerskolan AMB som beskriver samma värdegrundsarbete som pågår på ARB samt elevernas tankar och funderingar kring det.

Andreas Carlsson, en av skolans grundare, berättar om tankarna bakom skolan.

Målet med utbildningen är att skapa förutsättningar för eleven att bli sitt bästa jag, att förstå värdet av att bygga varumärken och att lära sig om retail-branschen som ständigt befinner sig i förändring. Utbildningen spetsas med ett stort antal föreläsare ur den absoluta toppen inom retail, för att på så sätt vara ständigt uppdaterat.

Utöver att skolan gästas av föreläsare inom ledande retail-företag, så kommer du som elev att få spendera tid ute på arbetsmarknaden genom studiebesök och praktik hos allt från den lokala butiken till de stora nationella aktörerna. Detta innebär att du har tillgång till ett företagsnätverk vid avslutad utbildning.