VÄLKOMMEN TILL ACADEMY OF RETAIL AND BUSINESS

Academy of Retail and Business (ARB) är en unik gymnasieutbildning inom ekonomi och handel, som präglas av ett omfattande och unikt värdegrundsarbete.


ÖPPET HUS

Lördagen den 17 november 2018 kl. 11.00-14.00

Lördagen den 19 januari 2019 kl. 11.00-14.00

Onsdagen den 24 april 2019 kl. 17.00-20.00


SKUGGNINGSDAGAR – ACADEMY OF RETAIL AND BUSINESS

Är du nyfiken på skolan och vill komma och skugga en dag? Vi tar emot både enskilda och grupper. Kontakta jimmy.safstrom@arbsweden.com för mer information.

mbm

ARB arbetar med sin egna digitala värdegrundsplattform – MBM – My Better Me. Denna används regelbundet på schemalagd tid under de tre skolåren och syftar till att underlätta inlärning, förstå personligt ansvar och utöka den sociala förmågan. Trygghet och spets står i fokus!