Skolbyggnaden

Skolan kommer att ligga i centrala Kristianstad (Hästtorget) och kommer att renoveras till moderna lokaler för att uppmana till trivsel och kreativitet.

Vår adress:

Östra Vallgatan 37 A, 291 31 Kristianstad

Creativity Never Sleeps!